Thamizhnilam.com - தமிழ்நிலம்.காம்
தென்மொழி - இணைய இதழ்
இறைக்குருவனார்
மா. பூங்குன்றன்
முந்தைய கட்டுரைகள்

தமிழ் ஆண்டு தமிழ் மாதங்கள் தமிழ் எண்கள் கூட்டிய தமிழ் நாள்காட்டி!
தென்மொழி நாள்காட்டி



தமிழறிஞர்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள், தமிழர் காலக் கணக்கிட்டுமுறை குறிப்புகள், தமிழ் நாட்டு வரலாற்றுக் குறிப்புகள் ஒவ்வொரு தமிழுணர்வாளர் வீட்டிலும் இருக்கவேண்டிய பல வண்ண அச்சுடன் கூடிய அழகிய நாள்காட்டி

தனி நாள்காட்டி உரு. 20.00
இயல்பான அஞ்சலில் பெற உரு. 22.00
10க்கு மேல் வாங்குவோர்க்கு 10% கழிவு
அஞ்சல் கட்டணம் தனி.
***

தொடர்பு கொள்க!
தென்மொழி
1, செந்தமிழ் அடுக்ககம்
(GK Flats)
மேடவாக்கம்,
சென்னை - 600100
பேசிகள்: 9444440449, 9443810662

தமிழ் ஒருங்குகுறிச் செயற்பாட்டில் புகுத்தப்படும் புதிய சிக்கல்கள்

... தொடர்ச்சி ...

கிரந்தம்
     கிரந்தம் ஒரு மொழியன்று. அஃது ஓர் எழுத்து வடிவமுறைமட்டுமே. தமிழகத்தின் வடபகுதியையும் இப்போதுள்ள ஆந்திரத்தில் சில பகுதியையும் இணைத்து ஒரு காலத்தில் அடிமைப்படுத்தி ஆண்டு கொண்டிருந்த பல்லவன் தன் அரசு மொழியாகச் சமற்கிருதத்தைப் பயன்படுத்தினான்.

     அவன் காலத்தில்தான் முதன்முதலாகச் சமற்கிருதம் புகுத்தப்பட்டது. பிராமணர்களுக்கெல்லாம் உயர்மட்ட மதிப்புரவு கொடுக்கப்பட்டது. அவன் காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட கோவில்களில் அவன் புகழ்பாடும் செய்திகள் அவன் பிராமணர்களுக்குக் கொடுத்த கொடைச் செய்திகள் கல்வெட்டுகளாகப் பதிக்கச் செய்தான். ஆவணங்கள் எழுதினான். நாலாயிரத்திவ்வியப் பிரபந்த ஈட்டு உரை போன்றவை எழுந்தன.

     அத்தனையும் கிரந்த எழுத்துகளில்தான் உருவாக்கப்பட்டன. கிரந்த எழுத்துகளில் ஒரு மொழிக்குத் தேவையான அனைத்து ஒலிகளையும் எழுதிவிடமுடியாது.

இருமொழி இரண்டுவகை எழுத்துகள்
     அன்றைய நாளில் தமிழ் எழுத்துகளைக் கடன் பெற்றுக்கொண்டு அவை எழுதப்பட்டிருந்தன. அச்சொற்றொடர்கள் முழுவதும் சமற்கிருதத்தில் அமைந்தனவும் அல்ல. இடையில் தமிழ்ச்சொற்கள் பெய்யப்பட்டிருக்கும்.

இருமொழியினருக்கும் பயனில்லை
     அதனால் தமிழ் மக்கள் யாரும் படிக்க இயலாது. கிரந்த எழுத்துகளில் சிலவே தமிழ் எழுத்துகளாக இருக்கும். அப்படியே அதன் ஒலிகளைக் கற்றுக் கொண்டு படித்தாலும் விளங்காது. அவை சமற்கிருத மொழியில் இடையில்தான் சில தமிழ்ச் சொற்கள் மட்டுமே இருப்பதால் அவற்றைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது.

     அதேபோல் சமற்கிருதம் அறிந்த சமற்கிருதவாணர்களும் படிக்கமுடியாது. இதன் அனைத்து வரிவடிவ ஒலிகளையும் பின்பற்றிப் படித்தாலும் புரியாது. காரணம் சமற்கிருதச்சொற்களுக்கிடையில் தமிழ்ச்சொற்கள் இருப்பதால் அவர்களுக்கும் புரியாது.

     அவ்வாறு கோளாறு பிடித்த கல்வெட்டுகள் அவை. பொதுமக்களுக்கும் தெரியாது. அறிஞர்களுக்கும் விளங்காது. இருமொழி எழுத்துச்சார்ந்த கோளாறான தொகுப்பே - இக்கோயில் கல்வெட்டுகள், ஆவணங்கள், ஈட்டுரைகள்.

     ஈட்டுரைகளிலும் நாலாயிரத் திவ்வியப்பிரபந்தத்தின் மூலம்மே தமிழானதால் அதுவே பொதுமக்களுக்கும் விளங்கும் என்ற நிலைதான்.

     சமற்கிருதம் அரசு மொழியாக மட்டுமே இருந்து அரசின் ஏவலுக்கு ஏற்ப அவர்கள் காலத்தில் எடுப்பித்த கல்வெட்டுகள் அவை. அவற்றில் மொழியமைப்போ முறையோ கிடையாது. மக்கள் சார்ந்தனவுமல்ல. அவர்களின் ஆட்சி வீழ்ந்தபோது அம்முறைகளும் வீழ்ந்துபோனது.

கிரந்தத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்பு
     பிற்காலத்தில் இந்த ஈட்டுரைகள் செயலற்றுக் கிடப்பது கண்டு இப்போது சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் அவற்றை ஒரு மொழிப்படுத்தினால் ஒருமொழியினராவது செய்திகளையாவது தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற அளவில் மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி நடந்தது. நாலாயிரத்திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் நம்மாழ்வார் எழுதிய ஓராயிரமான திருவாய்மொழிக்கான ஈட்டுரைகளை திரு. புருடோத்தமர் (நாயுடு) அவர்களை அமர்த்தி மொழி பெயர்க்க வேண்டியதாயிற்று. அதன் பின்னரே அதன் ஈட்டுரைகளை அறிஞர்களே விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது. ஈட்டுரைகளுக்கே இந்தநிலை யென்றால் கல்வெட்டு களைக் கூறவே தேவையில்லை. இவை இருமொழி; எழுத்துகளின் வகைகளும் இரண்டு.

இரமண சர்மாவின் வேண்டுகோள்
     இக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த கிரந்த எழுத்துகளை தமிழ் ஒருங்குகுறி யில் சேர்க்கவேண்டும் என்பதுதான் இரமண சர்மாவின் வேண்டுகோள். இவை இப்போது மக்களுக்குத் தெரிந்த ஜ, ஷ, ஹ, ஸ, க்ஷ என்ற ஐந்தெழுத்துகளுடன் நில்லாமல் தமிழ் எழுத்துகளுக்கு இணையான 26 எழுத்துக்களும் சேர்ந்து மொத்தம் 31 எழுத்துகள் கிரந்த எழுத்துகளாகக் கருதப்படுவன. அந்த 31 எழுத்துகளையும் ஒருங்கு குறியில் இணைக்கவேண்டும் என்று அத்தோபர் 2009- இல் ஒரு வேண்டுகோளை ஒருங்குகுறி சேர்க்கையத்திற்கும் இந்திய அரசிற்கும் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

     அவர் இந்திய அரசுக்கு அனுப்பிய மடல் தமிழ்நாட்டு அரசின் ஒப்புதலுக்காகத் தமிழ் ஒருங்குகுறி என்ற பெயரில் வந்ததால் அது எவ்வாறோ கையொப்பமாகி இந்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

     இது எப்படியோ தமிழறிஞர்களின் செவிகளுக்குக் கசிந்துவிட்டதால் அவர்கள் விழிப்புற்றுத் தக்கவகையில் அணுகியதால் தமிழக அரசு ஒப்புதல் கொடுத்த கோப்பை நிறுத்தி வைக்குமாறு தமிழக முதல்வர் நடுவணரசுக்குச் செய்தி கொடுத்து அதுவும் இடைநிறுத்தப்பட்டது. செய்தித் தொடர்புத் துறையில் அந்த நேரம் திரு.ஆ. இராசா இருந்ததால் அதை உடனே இடை நிறுத்த வாய்ப்பானது.

     அதுவரை அமைதியாக இருந்த சில அமைப்புகள் இது நிறுத்தப்பட்டவுடன் தம் கூக்குரலை எழுப்பத் தொடங்கின.

‘தினமணி’ இதழின் இருட்டடிப்புக் கட்டுரை
     ‘தினமணி’ செய்தியிதழும் இதைக் கண்டித்து ஓர் ஆசிரியவுரை வெளியிட்டது. தினமணியில் இப்போது பொறுப்பேற்றிருக்கும் திரு. வைத்தியநாதன் பல பொதுநோக்குகளில் அவரின் கருத்துத்துணிவு நமக்கு இசைவாகவும், நம் கருத்தை ஒத்தாகவும் இருந்தது கண்டு, அவர்மீது நல்ல எண்ணங் கொண்டிருந்த நேரத்தில் இந்த ஆசிரியவுரை அவரை வேறுபடுத்திக் காண்பித்தது.

     அவரின் கூற்றுப்படி ஸ, ஷ, ஜ, ஹ, க்ஷ என்ற ஐந்து கிரந்த எழுத்துகளை மட்டுமே ஒருங்குகுறியில் சேர்ப்பதாகவும் அதற்குத் தமிழக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாகவும் அதில் நடைமுறையில் என்ன தவறு ஏற்பட்டுவிடப்போகிறது என்றவாறு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது.

     ‘சமற்கிருதச் சொற்கள் வராமல் தமிழைக் கையாளுவது வரவேற்கத்தக்கது தான். சமற்கிருத ஒலிப்பே இடம்பெறாத தமிழ்ச் சூழலை உருவாக்குவது நல்லதுதான். இதனால் முந்தைய காலத்தில் வெளியிடப் பெற்ற நூல்களைச் செம்பதிப்பாக வெளியிட வேண்டுமானால் அவற்றைத் தவிர்த்து வெளியிடுவது சரியானதாக இருக்குமா?’ என்றெல்லாம் கேள்வி எழுப்பிச் சிக்கல்களை வேறுபக்கம், திசை திருப்பியிருந்தார்.

     ஆனால் கிரந்த எழுத்துகளை ஒருங்குகுறியில் இணைப்பது தொடர்பான சிக்கல்கள் இவர் கூறுவதுபோல் இல்லாமல் வேறுபக்கம் இருந்தன.

     திரு. இரமண சர்மா வேண்டுதல் மடலில் 26 + 5 கிரந்த எழுத்துகளை ஒருங்குகுறியில் இணைக்கக் கோரியிருந்தார். அதைத் தினமணி ஆசிரியர் காட்டாமல் ஜ, ஷ, ஹ, ஸ, க்ஷ ஆகிய ஐந்தெழுத்துகள் மட்டுமே சேர்க்க வேண்டியதில் சிக்கல் இருப்பது போல் எடுத்துக்காட்டியிருந்தார். மேலும் ஒருங்குகுறியில் தமிழ்ப் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று இரமண சர்மா கூறவில்லை. பல்லவன் காலத்தில் கல்வெட்டுகளும் ஆவணங்களும் பிறவும் இருந்ததுபோல் நடைமுறையில் இன்றும் தமிழில் அனைத்துக் கிரந்த எழுத்துகளும் பயன்பாட்டில் இருப்பது போலவும், அவை இல்லை யென்றால் தமிழ் இயங்காதது போலவும் எழுதியுள்ளார்.