Thamizhnilam.com - தமிழ்நிலம்.காம்
தென்மொழி - இணைய இதழ்
இறைக்குருவனார்
மா. பூங்குன்றன்
முந்தைய கட்டுரைகள்

தமிழ் ஆண்டு தமிழ் மாதங்கள் தமிழ் எண்கள் கூட்டிய தமிழ் நாள்காட்டி!
தென்மொழி நாள்காட்டிதமிழறிஞர்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள், தமிழர் காலக் கணக்கிட்டுமுறை குறிப்புகள், தமிழ் நாட்டு வரலாற்றுக் குறிப்புகள் ஒவ்வொரு தமிழுணர்வாளர் வீட்டிலும் இருக்கவேண்டிய பல வண்ண அச்சுடன் கூடிய அழகிய நாள்காட்டி

தனி நாள்காட்டி உரு. 20.00
இயல்பான அஞ்சலில் பெற உரு. 22.00
10க்கு மேல் வாங்குவோர்க்கு 10% கழிவு
அஞ்சல் கட்டணம் தனி.
***

தொடர்பு கொள்க!
தென்மொழி
1, செந்தமிழ் அடுக்ககம்
(GK Flats)
மேடவாக்கம்,
சென்னை - 600100
பேசிகள்: 9444440449, 9443810662

தமிழ் ஒருங்குகுறிச் செயற்பாட்டில் புகுத்தப்படும் புதிய சிக்கல்கள்

     கணினிப் பயன்பாட்டில் தமிழ் இடம் பெறுவது இக்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் மிகவும் தேவையானது. அம்முயற்சியின் தொடக்கத்திலேயே நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இப்போது நேர்ந்துள்ளது.

     இக்காலம்வரை தமிழின் தொல் இலக்கியங்களைக் காத்துவந்தோம். அவ் இலக்கியங்களே தமிழைக் காத்து வந்துள்ளன.

     அறிவியல் தொழில் நுட்ப முன்னேற்றக் காலத்தில் தமிழ் அடுத்த படிநிலைக்குத் தன்னை அணியப்படுத்திக் கொண்டுவிட்டது. சென்ற நூற்றாண்டுக்கு முன்னமேயே பல்துறைத் தமிழ் அறிஞர்களும் தோன்றி அப்போக்குகளில் தமிழை வளப்படுத்தத் தொடங்கிவிட்டனர். அதனால் தமிழும் வளப்பட்டது. தொழில்நுட்ப அறிவும் இம் மண்ணில் வளப்படத் தொடங்கியது. அனைத்துத்துறையின் நல்கையும் தமிழுக்குக்கிட்டியது.

எழுத்துச்சீர்த்திருத்தம்
     அந்நேரத்தில் தமிழ் நெடுங்கணக்கில் உள்ள சில எழுத்துகளின் வடிவமாற்றத்தை அதன் சீர்மை நோக்கில் பெரியார், எழுத்துச் சீர்திருத்தம் என நடைமுறைப் படுத்தினார். அவருக்குப்பின் அவர் நினைவாக அதைத்தமிழ் நாட்டு அரசு ஏற்றுப் பொது நடைமுறைப்படுத்தியது.

     எழுத்துச்சீர்திருத்தம் என்ற பெயரில் அந் நடைமுறைப்படுத்தமே தமிழ்வளர்ச்சி போலவும், தமிழ் வளர்ச்சிக்குத் தமிழ் எழுத்துகளே தடை என்பது போலவும் தமிழ் எழுத்துகளைச் சீர்மை செய்கிறேன் என்ற பெயரில் தலைக்குத் தலை பலரும் புகுந்து தமிழ் எழுத்து வரிசைகளைப் பலவகையில் விரித்தும் சுருக்கியும், மொத்தத்தில் தமிழ் நெடுங்கணக்கைச் சிதைப்பதான பணிகளைச் செய்ய முற்பட்டனர். உண்மையில் பெரியார் செய்த சில எழுத்துகளின் வடிவமாற்றம் எந்த வகையிலும் தமிழின் நெடுங்கணக்கைச் சிதைக்கவில்லை.

     அரசியல் சாய்கால் பெற்ற சிலர் அவர்களின் எழுத்துச்சிதைப்புக் கண்டுபிடிப்புகளை நடைமுறைப்படுத்த நேரம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.

     அண்மையில் தமிழக அரசு நடத்திய உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டிலேயேகூட அவ்வாறு எழுத்துச் சீர்திருத்தம் என்றதான ஒருவரின் கண்டுபிடிப்பு நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டுவிடுமோ என்று தமிழ்நாட்டு அறிஞர் களெல்லாம் எதிர்க்க அணியப்படுத்திக் கொண்டிருந்தனர். நல்ல வேளையாக எதிர்க்க வேண்டிய நிலை நடைபெறவில்லை.

உலக மொழிகளில் எழுத்தமைப்புகள்
     உலக மொழிகளின் எழுத்துகள் சிலவகைப்பட்டன. சீனம், சப்பான், கொரியா போன்ற மொழிகளில் சொற்களுக்கே எழுத்து உண்டு. இதைத் தவிர்த்து ஒலி யெழுத்து (Phonetic letter) அசையெழுத்து (Syllabic letter)இருவகை எழுத்துகளாக உலகமொழி எழுத்துகளைப் பிரிக்கலாம்.

     அகரமுதல் னகர இறுவாய் முப்பது எழுத்துகள் என்ற தமிழ் எழுத்துகள் ஒலி யெழுத்து (Phonetic letter) வகையைச் சார்ந்தது. ஆங்கிலத்தில் 26 எழுத்துகளும் ஒலியெழுத்துகள்தாம். இந்த ஒலி யெழுத்துகளே மொழிக்குப் போதுமானவை.

     நாம் நம் ஏந்துகளுக்காக உயிர், மெய் யெழுத்துகளைக் கொண்டுள்ளோம். இவை அசையெழுத்துகள் (Syllabic letter)இவை அனைத்தையும் உள்ளடக்கி நெடுங்கணக்கு என்ற பட்டியல் அமைப்பு நாம் ஏற்படுத்திக் கொண்டுள்ளோம்.

நெடுங்கணக்கு
     தமிழின் இந்த எழுத்தமைவுமுறை ஓர் உயர்ந்தமுறை. தமிழில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. இந்த எழுத்தமைவுத் தொகுதியான நெடுங்கணக்கு தமிழுக்கு ஒரு வேலியாக இருந்து தமிழைக் காத்து வருகிறது.

     இதுபோன்றே ஆங்கிலத்தில் உள்ள 26 ஒலியெழுத்துகளுக்கு ஒரு வரிசை முறை ஒழுங்கைக்கூட அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. உயிர்மெய் பாகுபாடுகூட அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தவில்லை. அதற்குமேலும் இந்த வடிவத்திற்கு இந்த ஒலி என்று வரையறைகூட அவர்களிடம் சரியாக இருப்பதில்லை. இருப்பினும் அது இன்றைக்கு உலகமொழி. இந்த ஒலிக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுத்து இல்லையே என்று யாரும் கவலைப்பட்டுப் புதியதாக ஓரெழுத்தைச் சேர்த்துக் கொண்டுவிட முடியாது. ஆங்கிலத்தை யார் எழுதினாலும் 26 எழுத்துகளில்தான் எழுத வேண்டும். எழுத்தைச் சீர்திருத்தப்போகிறேன் என்று குறுக்குத்தனமாகச் செய்யும் எதிரிகள் அங்கு உள்ளேயும் இல்லை; வெளியிலும் இல்லை.

     அனைத்துத் துறைகளிலும் ஆங்கிலம் வளர்கிறது; அனைத்துத் துறையினரும் ஆங்கிலத்தை வளர்க்கின்றனர்; அனைத்து மொழியினரும் ஆங்கிலத்தை வளர்க்கின்றனர்.

     நெடுங்கணக்கு அமைப்பைக் காப்பதே மொழியையும் காப்பதாகும். மலைக்கு அந்தப்புறம் எழுத்தச்சன் என்றொருவன் தோன்றினான். நெடுங்கணக்கில் வர்க்க எழுத்து நஞ்சைக் கலந்தான். மலையாளமாக ஒருபிரிவு வேறுபட்டுப் போய்விட்டது. இப்போது நம் அறிஞர்களில் சிலரின் திட்டங்களும் நெடுங்கணக்கைச் சிதைப்பனவாகவே உள்ளன.

     இன்றைக்குக் கணினி பரவலாக ஆங்கிலத்தின் பயன்பாட்டில் உள்ளது. ஆங்கிலத்தில் செய்திப் பரிமாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் சொற் செயலி (word processor), இயல்மொழி சொற்பகுப்பு (Natural language parsing) சொல்லாய்வு, பேச்சொலி உணரி (Speech Recognizer), எழுத்துணரி (Optical Charactor Recognizer), எனப் பல மென்பொருள்கள் உருவாக்கப்பட்டுக் கணிப்பொறியில் ஆங்கிலச் செயற்பாடுகள் விரிவாக்கப் பட்டுவிட்டன.

     தமிழில் அச்சுத்துறைக்குத் தேவையான எழுத்துருக்களும், மென்பொருள்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும் அவற்றிடை ஒருங்குப்பாடு இல்லை. ஒருவரின் செயல்பாட்டை இன்னொன்று ஏற்கும் நிலையமைவு இல்லை.

கணினித் தமிழ்ப் பயன்பாட்டுக்குக் ஒருங்குகுறி
     இந்த நேரத்தில் அமெரிக்கக் கணினித் தனியார் நிறுவனங்கள் சில ஒன்றிணைந்து கணினி விற்பனை, மென்பொருள் விற்பனையைக் கருத்திற்கொண்டு ஆங்கிலத்திற்கு அடுத்தபடியாக உள்ள பிற பெரிய மொழிகளுக்கும் கணினிப் பயன்பாட்டில் இடம் கொடுக்கும் வண்ணம் ஒருங்கு குறி என்ற அமைப்பைக் கண்டுபிடித்து அறிமுகப் படுத்தியிருந்தனர்.

     அதன் செயலகத்திற்கு ஒருங்குகுறி சேர்க்கையம் (Unicode Consortium) என்ற பெயரளித்து அதில் பல மொழியினரையும் நிறுவனங்களையும் அரசையும் உறுப்பாண்மையராகச் சேர வாய்ப்பளித்திருந்தனர்.

     இது பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னமேயே தொடங்கி நடைமுறைக்குப் படிப்படியாகச் செயற்பட்டு வந்ததானாலும் இப்போது அதன் நடைமுறைப்படுத்தம் மிகவும் விரைவுபடத் தொடங்கியுள்ளது எனலாம்.

     அதன்வழி ஆங்கிலத்தில் உள்ள அனைத்துச் செயற்பாடுகளையும் தமிழிலும் ஆக்கிக் கொள்ளமுடியும். செயலிகள், மென்பொருள்கள் செய்து கொள்வது நம்மைப் பொறுத்தது. இதற்கு முறையான ஏற்பிசைவு இந்திய அரசு கொடுக்க வேண்டும்; தமிழக அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும். எனினும் ஒருங்குகுறி யமைப்பில் தமிழ் இப்போதே இயங்க வல்லதாக உள்ளது.

     தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஒருங்குகுறி சேர்க்கையத்தில் சில ஆண்டுகள் உறுப்பாண்மைப் பெறுவதும் சில ஆண்டுகள் விடுபடுவதுமாக இருந்து வந்துள்ளது. எனவே ஒருங்குகுறி சேர்கையத்தில் நடக்கும் செய்திகள் அவ்வப்போதே தெரிவதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் இருந்தது.

     இந்தநிலையில் சங்கர மடத்தைச் சார்ந்த இரமண சர்மா என்பவர் கிரந்த எழுத்தெழுத ஒருங்குகுறியில் சேர்க்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை ஒருங்குகுறி சேர்க்கையத்திற்கும் இந்திய அரசுக்கும் 2009 அத்தோபர் மாதத்திலேயே விடுத்திருந்தார்.